På begravningsbyrån tillhandahåller vi självklart
ett sortiment som har samband med ett dödsfall.

Kistor, urnor, gravvårdar m m.

 

Även juridiska tjänster såsom bouppteckning,
arvskiften m.m kan vi tillhandahålla.

 

Vi samarbetar med Norrsten när det gäller gravvårdar
och Rydéns när det gäller kistor och urnor.