De som önskar beställa blommor till en begravning

är välkomna att ta kontakt med florist
Anna-Lena Forsman på Gun's and Roses,

tel 0961-10260 eller 070-695 89 99.