Vid ett dödsfall är det många frågor som ställs.

Vi på begravningsbyrån är till för att ge svar på dina frågor.
Ta gärna kontakt med oss så fort som möjligt så får vi bestämma tidpunkt för ett samtal.
Vid detta samtal klarnar oftast allt när det gäller praktiska frågor runt begravningen.
Där bestämmer vi tillsammans bl a dag och tid för begravningen,
du får veta vilken präst som tjänstgör aktuell begravningsdag etc.