Vi som hjälper dig

Arjeplogs Begravningsbyrå ansvarig är
Eva Karlberg.
Hon har genomgått de utbildningar som
SBF Auktorisation kräver.
Det är en trygghet för dig och en kvalitetsstämpel för oss.

Vid hjälp av telegram finns kunnig personal i receptionen
på Hotell Lyktan
eller på telefon +4696161210.